Pamata nosacījumi

 • Šie pirkšanas-pārdošanas noteikumi (turpmāk tekstā – Noteikumi) nosaka savstarpējās tiesības, pienākumus un atbildību personai, kura iegādājās preces interneta veikalā www.riekstijums.lv (turpmāk tekstā – Pircējs), un UAB „UAB HILLA “ (turpmāk tekstā – Pārdevējs). Iegādājoties preces interneta veikalā Pircējs piekrīt šiem Noteikumiem.
 • Pirkšanas-pārdošanas līgums starp Pircēju un Pārdevēju tiek uzskatīts par noslēgtu brīdī, kad Pircējs pēc pirkumu groza interneta veikalā izveidošanas norāda piegādes adresi, izvēlas apmaksas veidu un iepazīstas ar šiem Noteikumiem, nospiež pogu “Apmaksāt”, un ir spēkā līdz pilnīgai pienākumu izpildei šī līguma ietvaros.

Pārdevēja tiesības un pienākumi

 • Pārdevējam ir tiesības vienpusēji nomainīt šos Noteikumus pret jauniem Noteikumiem, publicējot tos interneta veikala vietnē. Izmaiņas stājas spēkā to publicēšanas brīdī un attiecas uz visiem darījumiem, kuri tiks noslēgti pēc publikācijas.
 • Pārdevējs apņemas darīt visu iespējamo, lai sagādātu Pircējam nosacījumus atbilstošai interneta veikala pakalpojumu izmantošanai. Pārdevējs nedod nekādas garantijas, ka interneta veikals darbosies nepārtraukti vai datu nodošana būs bez kļūdām. Pārdevējs neatbild par jebkādiem Pircēja zaudējumiem, kas radušies interneta veikala darbības pārtraukumu dēļ un (vai) datu nodošanas kļūdu rezultātā.
 • Gadījumā, ja rodas svarīgi apstākļi, kuru rezultātā Pārdevējs nevar piegādāt Pircējam pasūtītās preces, Pārdevējs apņemas piedāvāt analogas preces vai atgriezt Pircējam samaksāto naudu 3 darba dienu laikā. Šadā gadījumā Pārdevējs tiek atbrīvots no atbildības par preču nepiegādāšanu.
 • Pārdevējam ir citas tiesības un pienākumi, kas noteikti Noteikumos un Lietuvas Republikas tiesību aktos.

Pircēja tiesības un pienākumi

 • Pircējam ir tiesības pirkt preces interneta veikalā, ņemot vērā šos Noteikumus un Lietuvas Republikas tiesību aktus.
 • Pēc sūtījuma saņemšanas Pircējam ir pienākums pārliecināties, ka prece nav bojāta (iespiesta, mitra vai jebkādi ārēji bojāumi). Tāpat Pircējam jāpārliecinās, ka sūtījuma saturs nav bojāts un vai viņam ir piegādātas visas pasūtītās preces. Gadījumā, ja sūtījums ir bojāts vai kādas perces trūkst – Pircējs var atteikties pieņemt sūtījumu.
 • Ja Pircējs vai Pircēja pārstāvis sūtījumu pieņem un parakstās pārvadātāja sniegtajā piegādes datu nesējā vai drukātā dokumentā nepierakstot nekādas piezīmes, tiek uzskatīts, ka sūtījums piegādāts nebojātā iepakojumā un preču daudzums, kvalitāte un sortiments ir atbilstoši pasūtītajam.
 • Pircējam jāapmaksā preču cena un piegādes izmaksas, kā arī citi maksājumi (ja tādi būtu norādīti slēdzot līgumu) un jāpieņem pasūtītās preces. Pircējs preču apmaksai izvēlas kādu no interneta veikalā norādītajiem apmaksas veidiem: izmantojot elektronisko banku vai pārskaitot no jebkuras citas bankas uz Pārdevēja kontu, kas norādīts Pārdevēja rekvizītos.
 • Pircējam jāapstiprina maksājums Pircēja internetbankā, kas satur saiti no interneta veikala vai jāveic maksājumu no jebkuras citas bankas uzreiz pēc pogas “Apmaksāt” nospiešanas. Ja Pārdevējs nesaņems informāciju par maksājumu, Pārdevējam ir tiesības uzskatīt, ka Pircējs ir atteicies no pirkšanas-pārdošanas līguma.
 • Pārdevējs uzskata, ka Pircējs ir norēķinājies par preci brīdī, kad visa summa ir ieskaitīta Pārdvēja bankas kontā.
 • Ja reģistrācijas formā norādītie Pircēja dati mainās, Pircējam ir pienākums tos nekavējoties atjaunot.
 • Pircējam ir citas tiesības un pienākumi, kas noteikti šajos Noteikumos un Lietuvas Republikas tiesību aktos.

Preču piegāde

 • Preces Latvijas Republikas teritorijā piegādā pārdevēja norādītais kurjerserviss.
 • Parasti preces tiek piegādātas uz Pircēja norādīto adresi 1-3 darba dienu laikā pēc tam, kad saņemta apmaksa par precēm un piegādi.
 • Pēc preču piegādes uz pircēja norādīto adresi tiek uzskatīts, ka preces ir nodotas Pircējam, neatkarīgi no tā vai preces faktiski pieņēma Pircējs vai kāda cita persona norādītajā adresē.

Preču atgriešana

 • Gadījumā, ja prece ir nekvalitatīva, Pircējam ir pienākums par kvalitātes neatbilstību informēt interneta veikala www.riekstijums.lv administrāciju 48 stundu laikā. Pircējs par neatbilstošās kvalitātes precēm var informēt pa telefonu +37124420244 vai elektronisko pastu [email protected]
 • Preces var atgriezt oriģinālajā preču un sūtīšanas iepakojumā kopā ar preču dokumentiem. Pirms preču atgriešanas pircējam obligāti ir jāsazinās ar pārdevēju pa norādīto telefonu +37124420244 vai elektronisko pastu [email protected]
 • Par atbilstošu atgriežamo preču komplektāciju un iepakojumu atbild Pārdevējs. Ja preces nebūs nokomplektētas un (vai) atbilstoši iepakotas, Pārdevējs nepieņems atgrieztās preces.
 • Pārdevējs pārsūta neatbilstošās kvalitātes preces uz sava rēķina un nomaina tās ar atbilstošas kvalitātes precēm vai atgriež Pircējam par neatbilstošas kvalitātes precēm samaksāto naudu. Preces atlikums nedrīkst būt mazāks par 95%.
 • Gadījumā, ja Pircējs vēlēsies, lai viņam atgriež naudu par atgreiztajām neatbilstošas kvalitātes precēm, viņam noteikti jāsūta pieprasījums par naudas atgriešanu uz elektronisko pastu [email protected]jums.lv . Pieprasījumā par naudas atgriešanu Pircējam jānorāda: vārds, uzvārds, pasūtījuma numurs, neatbilstošās kvalitātes preču nosaukums un daudzums un atgriešanas iemesls. Nauda tiek atgriezta Pircējam uz bankas kontu, no kura tika veikta apmaksa par precēm. Nauda tiek atgriezta 3 darba dienu laikā kopš Pircēja rakstiskā (pa elektronisko pastu) pieprasījuma un neatbilstošās kvalitātes preču nosūtīšanas Pārdevējam brīža.
 • Visos atgriešanas gadījumos pircējam vispirms ir jāgriežas pa norādītajiem kontaktiem, un tikai pēc informācijas saņemšanas no veikala vadītāja veikt atgriešanu ar kurjerservisu.

Vispārējā atbildība

 • Pircējs atbild par reģistrācijas formā norādīto datu pareizību. Pircējs uzņemas atbildību par sekām, kas radušās reģistrācijas formā norādīto datu kļūdu vai neprecizitāšu dēļ.
 • Puses ir atbildīgas par elekroniski noslēgtā pirkšanas-pārdošanas līguma pārkāpšanu Lietuvas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
 • Pārdevējs nav atbildīgs, ja interneta veikalā redzamo preču krāsa, forma vai citi parametri Pircēja izmantotajā monitorā neatbilst faktiskajam preču, formu un krāsu izmēram.

Personu datu apstrāde

 • Nospiežot pogu “Apmaksāt”, Pircējs apstiprina, ka piekrīt sniegt Pārdevējam savus personas datus un neiebilst, ka Pārdevējs apstrādā Pircēja personas datus gan Pircēja identificēšanai, līguma slēgšanai, izpildei (tirdzniecība tiešsaistē), gan arī tiešajam mārketingam.
 • Pārdevējs norāda, ka Pārdevējs neapstrādās Pircēja personas kodu (ja Pircējs ir fiziska persona) tiešā mārketinga mērķim.
 • Atzīmējot Parakstīties jaunumu saņemšanai, Pircējs ar to norāda, ka piekrīt saņemt no Pārdevēja informāciju un reklāmas materiālus par pakalpojumiem un precēm uz norādīto adresi, SMS ziņojumus un zvanus uz norādīto mobilā telefona numuru un (vai) uz elektronisko pastu.
 • Pircējs apstiprina, ka ir informēts par savām tiesībām iepazīties ar saviem Pārdevēja apstrādājamajiem personas datiem un to apstrādes veidiem, pieprasīt labot, izdzēst savus personas datus vai pārtraukt darbības savu personas datu apstrādē, ja dati tiek apstrādāti neievērojot likuma normas, nepiekrist savu personas datu apstrādei.

Informācijas nosūtīšana

 • Pārdevējs nosūta visus ziņojumus uz Pircēja reģistrācijas formā norādīto elektroniskā pasta adresi.
 • Pircējs nosūta visus ziņojumus un jautājumus uz interneta veikalā norādītajiem Pārdevēja kontaktiem (telefons: +37124420244 un e-pasts: [email protected]). Konsultācijas tiek sniegtas darba dienās no pl. 8:00 līdz 16:30.

Nobeiguma nosacījumi

 • Pasūtot preces šajā interneta veikalā, Pircējs apstiprina, ka zina, ka Pārdevējs reģistrēts, kā arī preču noliktavas viņam ir Lietuvas Republikā, tāpēc strīdu gadījumos starp pusēm tiek piemēroti Lietuvas Republikas tiesību akti.
 • Visas domstarpības starp Pircēju un Pārdevēju, kas radušās pirkšanas-pārdošanas līguma ietvaros vai ir saistītas ar to, tiek risinātas pārrunu ceļā. Ja vienošanās netiek panākta, domstarpības tiek risinātas Lietuvas Republikas tiesību aktos noteiktajā kārtībā.
 • Visa interneta veikalā www.riekstijums.lv publicējamā teksta un grafiskā informācija tiek aizsargāta Lietuvas Republikas likumdošanā noteiktajā kārtībā un Pārdevēja intelektuālais īpašums.
Reģistrējies interneta veikalā www.riekstijums.lv
Saņem labākos jaunumus
Tavi pasūtījumi
Reģistrēties
Reģistrēts lietotājs?
Aizmirsāt paroli? Lūdzu, ievadiet savu lietotājvārdu vai e-pasta adresi. Jūs saņemsiet linku paroles maiņai uz Jūsu norādīto e-pastu.
We do not share your personal details with anyone.
0
Iepirkumu grozs