Search

RIEKSTIJUMS.LV PREČU PIRKŠANAS NOTEIKUMI

1. Vispārīgie noteikumi

1.1. Šie pirkšanas noteikumi sniedz informāciju par UAB “HILLA” (turpmāk -“Pārdevējs”) un izklāstītus pārdošanas nosacījumus (“Noteikumi”) personām (“Pircējs”), kas iegādājas preces (“Preces”) šajā interneta veikalā www.riekstijums.lv.

1.2. Šie Noteikumi attiecas uz jebkādu līguma slēgšanu starp Pārdevēju un Pircēju par Preču pārdošanu (“Līgums”). Pirms jebkādas preču pasūtīšanas interneta veikalā, Pircējam ir rūpīgi jāizlasa šie Noteikumi un jāpārliecinās, ka viņš tos ir pareizi sapratis. Ņemiet vērā, ka pirms pasūtījuma pabeigšanas Pircējam ir jāpiekrīt šiem Noteikumiem un Privātuma politikai, un, ja Pircējs atsakās to darīt, pasūtījuma un Preču pasūtījuma pabeigšana nav iespējama.

1.3. Pircējam ir ieteicams izdrukāt šos Noteikumus nākotnes vajadzībām.

1.4. Informējam, ka šie Noteikumi var tikt grozīti saskaņā ar Noteikumos noteikto kārtību. Katru reizi, kad Pircējs pasūta Preces, iesakām pārskatīt Noteikumus, lai Pircējs būtu pārliecināts, ka pilnībā izprot nosacījumus, saskaņā ar kuriem konkrētajā gadījumā tiek veikts pasūtījums. Šie Noteikumi pēdējo reizi tika atjaunināti 2020.gada. 1.oktobrī.

1.5. Interneta veikals www.riekstijums.lv ir tiešsaistes mazumtirdzniecības veikals, kas koncentrējas uz patērētājiem, kuri iegādājas Preces personiskām, ģimenes, mājsaimniecības vajadzībām, kas nav saistītas ar uzņēmējdarbību vai profesionālo darbību.

2. Informācija par Pārdevēju

2.1. Noteikumi attiecas uz Preču iegādi vietnē www.riekstijums.lv. Pārdevējs ir UAB „HILLA“, Lietuvas uzņēmums, kas ir reģistrēts atbilstoši likumam un darbojas Lietuvas Republikā, kods 305048831, juridiskā adrese Plento g. 92, Širvintos, Lietuva, LT – 19126, tālr. +37124420244, [email protected].

3. Preces

3.1. Interneta veikalā sniegtajiem Preču attēliem ir ilustratīvs raksturs. Pārdevējs nevar garantēt, ka Pircēja ierīces ekrāns precīzi atspoguļos Preču krāsas, neskatoties uz to, ka Pārdevējs ir darījis visu iespējamo, lai Preču krāsas tiktu atspoguļotas pēc iespējas precīzāk. Pircējs saprot, ka Preces var nebūtiski atšķirties no to attēliem.

3.2. Preču iepakojums var atšķirties no tā, kas ir parādīts interneta veikalā sniegtajos attēlos.

3.3. Ja vien nav skaidri norādīts citādi, visas Interneta veikalā pieejamās preces ir pieejamas iegādei. Gadījumā, ja pasūtītās Preces vairs nav pieejamas, Pircējam 5 darba dienu laikā tiks atmaksāta naudas summa uz Pircēja bankas kontu, no kura Pircējs samaksāja par Precēm, un Preču pasūtījuma izpilde tiek pārtraukta.

3.4. Pārdevējam viena pasūtījuma laikā ir tiesības noteikt konkrētu preču minimālo un/vai maksimālo daudzumu.

4. Personas datu apstrāde

4.1. Pārdevējs apstrādā Pircēja personas datus saskaņā ar Privātuma politiku. Ņemot vērā to, ka Privātuma politikā ir iekļauti svarīgi Noteikumu nosacījumi, ieteicams Pircējam tos rūpīgi izlasīt un pārliecināties, vai visi Privātuma politikas noteikumi viņam ir saprotami un pieņemami.

5. Pirkšanas – pārdošanas līguma noslēgšana

5.1. Šajā interneta veikalā preces iegādāties drīkst Pircēji:

 1. a) fiziskās personas, kuras sasniegušas 18 (astoņpadsmit) gadu vecumu;
 2. b) fiziskās personas vecumā no 14 (četrpadsmit) līdz 18 (astoņpadsmit) gadiem, ja tās ir saņēmušas vecāku vai aizbildņu piekrišanu, izņemot gadījumus, kad viņu rīcībā ir personīgi līdzekļi;
 3. c) juridiskās personas.

5.2. Piekrītot šiem Noteikumiem, persona apstiprina, ka viņam ir tiesības iegādāties Preces šajā interneta veikalā.

5.3. Pārdevējam ir tiesības vienpusēji noteikt iepirkumu groza minimālo daudzumu, proti, minimālo summu, par kuru Pircējam būtu jāizvēlas un jāpasūta Preces www.riekstijums.lv interneta veikalā, lai tās iegādātos, vai minimālo iepirkumu groza preču daudzumu. Minimālā iepirkumu groza summa/daudzums ir norādīts interneta veikala sadaļā “Preču piegāde”. Minimālā iepirkumu groza summa/daudzums neietver Preču piegādes maksu.

5.4. Pārdevēja noteiktā Preču pasūtīšanas kārtība dod Pircējam iespēju pārbaudīt un izlabot kļūdas pirms galīgā pasūtījuma iesniegšanas. Katrā pasūtījuma veikšanas posmā Pircējam ieteicams rūpīgi izlasīt un pārbaudīt iesniegto pasūtījuma informāciju.

5.5. Līgums starp Pircēju un Pārdevēju uzskatāms par noslēgtu ar brīdī, kad Pircējs, izveidojot Iepirkumu grozu interneta veikalā, norādījis Pircēja vārdu, piegādes adresi, precīzu pasta indeksu, izvēlējies maksāšanas veidu un iepazinies ar šiem Noteikumiem, nospiež taustiņu “Maksāt” un ir veicis pasūtījuma apmaksu. Neapmaksājot pasūtījumu, līgums tiek uzskatīts par nenoslēgtu. Pārdevējam ir tiesības sazināties ar Pircēju, izmantojot pasūtījumā norādīto tālruņa numuru vai e-pasta adresi, pamatojoties uz noslēgto Līgumu vai risinot radušās neskaidrības saistībā ar Līguma pildīšanu

5.6. Pēc tam, kad Pircējs ir apstiprinājis un apmaksājis pasūtījumu, tam tiek nosūtīts e-pasts, kas apstiprina pasūtījuma saņemšanu.

5.7. Pēc pasūtījuma sagatavošanas Pārdevējs nosūta Pircējam e-pastu un/vai SMS, ar kuru informē, ka Preces ir izsūtītas Pircējam.

5.8. Katrs starp Pircēju un Pārdevēju noslēgtais līgums (pasūtījums) tiek reģistrēts un uzglabāts interneta veikala datu bāzē.

6. Tiesības grozīt noteikumus

6.1. Pārdevējs patur tiesības grozīt šos Noteikumus, tajā skaitā, bet ne tikai, saistībā ar:

 1. a) apmaksas noteikumu grozījumiem;
 2. b) piemērojamo tiesību aktu grozījumiem;

6.2. Katru reizi, pasūtot Preces, Līguma starp Pārdevēju un Pircēju slēgšanas nolūkā, būs spēkā tā Noteikumu redakcija.

7. Preču atgriešana, Līguma laušana

7.1. Gadījumā, ja Prece ir nekvalitatīva, Pircējam 48 (četrdesmit astoņu) stundu laikā jāinformē interneta veikala administrācija par kvalitātes neatbilstību. Pircējam par saņemtajām neatbilstošas kvalitātes Precēm jāinformē pa tālruni +37124420244 un e-pastā [email protected].

7.2. Pārdevējs novērš Preces neatbilstību – trūkumus par saviem līdzekļiem, aizstāj to ar kvalitatīvu Preci vai atmaksā Pircējam par Preci samaksāto naudas summu. Preces atlikums nevar būt mazāks par 95%.

7.3. Gadījumā, ja Pircējs vēlas saņemt atmaksu par nekvalitatīvām vai nepilnīgas komplektācijas Precēm, viņam jānosūta pieprasījuma e-pasts par naudas atmaksu uz [email protected]. Naudas atmaksas pieprasījumā Pircējam jānorāda: vārds, uzvārds, pasūtījuma numurs, nekvalitatīvās preces nosaukums un precīzs daudzums, bankas konta numurs (gadījumā, ja Pircējs par precēm ir samaksājis kurjeram) un atgriešanas iemesls. Nauda tiek atgriezta Pircējam uz bankas kontu, ko Pircējs izmantoja, lai samaksātu par Precēm, vai uz bankas kontu, kuru Pircējs norādījis atmaksas pieprasījumā. Nauda tiek atgriezta 5 (piecu) darba dienu laikā no Pircēja rakstiskā (e-pasta) pieprasījuma iesniegšanas un nekvalitatīvo Preču nosūtīšanas dienas Pārdevējam.

7.4. Preces ir jāatgriež oriģinālajā Preču un sūtījuma iepakojumā kopā ar Preču dokumentiem. Pirms preču atgriešanas Pircējam ir jāsazinās ar Pārdevēju pa tālruni +37124420244 un/vai e-pastā [email protected].

7.5. Pircējs ir atbildīgs par pareizu atgriezto Preču komplektāciju un iepakošanu. Ja Prece nav nokomplektēta un (vai) pienācīgi iesaiņota, Pārdevējam ir tiesības nepieņemt atgriezto Preci.

7.6. Visos atgriešanas gadījumos Pircējam vispirms ir jāsazinās ar veikalu, izmantojot norādīto kontaktinformāciju, un tikai pēc informācijas saņemšanas no veikala vadības var atgriezt Preci ar kurjeru, kuru norādījis Pārdevējs.

8. Piegāde

8.1. Preces Pircējam piegādā Pārdevēja izvēlēts transporta uzņēmums/kurjers.

8.2. Pircējs, izvēloties piegādes pakalpojumu uz Pircēja norādīto piegādes adresi pasūtīšanas laikā, apņemas norādīt precīzu Preču piegādes vietu.

8.3. Preces īpašumtiesības Pircējam pāriet brīdī, kad kurjers nodod Preces Pircējam. Nejaušs Preču zuduma vai bojājumu risks pāriet Pircēja atbildībā, kad viņš vai viņa pilnvarota persona, izņemot kurjeru, pieņem Preces.

8.4. Piegādājot Preces, Pircējam vai, atkarībā no apstākļiem, Pircēja pārstāvim kopā ar transportēšanas uzņēmuma/kurjera pārstāvi jāpārbauda Preču iepakojuma stāvoklis. Gadījumā, ja iepakojums ir acīmredzami neatbilstošs vai bojāts, Pircējam ir jāatsakās no iepakojuma pieņemšanas un jāpaziņo par to Pārdevējam pa tālruni +37124420244 un/vai e-pastā[email protected].

8.5. Ja Preces nepieņem pats Pircējs, Pircējam, aizpildot pasūtījuma piegādes informāciju, jānorāda persona, kas pieņem Preces.

8.9. Pircējam 2 (divu) dienu laikā no Preču piegādes brīža jāpārbauda Preču iepakojums, daudzums, kvalitāte, sortiments, pilnīgums un komplektācija. Ja Pircējs neizpilda šo pienākumu noteiktajā termiņā un neizvirza pretenzijas Pārdevējam, tiek uzskatīts, ka Preču iepakojumi ir atbilstoši un to daudzums, kvalitāte, sortiments, pilnīgums un komplektācija atbilst Līguma noteikumiem.

9. Preču cena un piegādes izdevumi 

9.1. Preču cenas būs tādas, kādas ir norādītas interneta veikalā. Pārdevējs dara visu saprātīgi iespējamo, lai nodrošinātu, ka Preču cenas brīdī, kad Pircējs iesniedz pasūtījumu, ir pareizas.

9.2. Preču cenas var mainīties, taču šādām izmaiņām nebūs ietekmes uz jau noslēgtajiem Līgumiem.

9.3. Preču cenas tiek norādītas, ieskaitot ar PVN (ja piemērojams).

9.4.  Preču cenas neietver pasūtījuma piegādes izdevumus. Piegādes izdevumu izcenojums, kas ir norādīts interneta veikalā, var mainīties.

9.5. Ņemot vērā to, ka Pārdevēja interneta veikalā tiek piedāvāts ļoti plašs Preču sortiments, neskatoties uz visiem Pārdevēja saprātīgiem centieniem, nevar izslēgt gadījumu, ka Preces cena var būt norādīta nepareizi no Pārdevēja neatkarīgas tehniskās kļūdas dēļ. Gadījumā, ja Pārdevējs konstatē, ka Preču cena ir noradīta nepareizi, Pārdevējs par to informē Pircēju rakstiski pa epastu vai ar citu saziņas līdzekļu palīdzību un atceļ pasūtījumu. Pircējam, ja tas vēlas iegādāties to pašu Preci par jauno pareizi norādīto cenu, tā ir jāpasūta no jauna. Jāatzīmē, ka, ja kļūdainā cena ir acīmredzama un Pircējs pamatoti varēja piekrist iegādāties Preci par šādu kļūdainu cenu, Pārdevēja pienākums nav pārdot Pircējam Preces par nepareizu (zemāku) cenu.

9.6. Pircējam ir tiesības atcelt pasūtījumu. Pircējam ir tiesības sazināties ar Pārdevēju un pieprasīt pasūtījuma atcelšanu. Samaksātā summa tiek atgriezta Pircējam, izmantojot to pašu maksājuma veidu, kas tika izmantots, lai apmaksātu pasūtījumu. Ja Pircēja pasūtījums jau ir saņemts vai notiek tā piegādes process, šādos gadījumos Pircējam var nākties samaksāt piegādes un iepakošanas izmaksas.

10. Apmaksa

10.1. Par Precēm Pircējs var norēķināties:

 1. a) izmantojot internetbanku;
 2. b) ar maksājuma uzdevumu, pārskaitot summu Pārdevēja kontā;
 3. c) skaidrā naudā vai ar bankas karti, saņemot preces ar kurjeru;
 4. d) izmantojot dāvanu kuponu.

10.2. Kad Pircējs veic maksājumu ar bankas pārskaitījumu uz Pārdevēja kontu, Pircējam maksājuma mērķī jānorāda Pircējam piešķirtais pasūtījuma numurs.

10.3. Interneta veikals “Tax Free” pakalpojumus nenodrošina.

11. Pircēja pienākumi

11.1. Pircējs apņemas reģistrācijas formā sniegt tikai pareizu un pilnīgu informāciju. Mainoties reģistrācijas formā norādītajai informācijai, Pircējam ir pienākums nekavējoties to atjaunot.

11.2. Pircējs apņemas taisnīgi un pareizi izmantot interneta veikalu, nekaitēt tā darbam vai stabilai darbībai Ja Pircējs nepilda šo pienākumu, Pārdevējam ir tiesības bez iepriekšēja brīdinājuma ierobežot, apturēt (pārtraukt) Pircēja piekļuvi interneta veikalam, un Pārdevējs nav atbildīgs par jebkādiem ar to saistītiem Pircēja zaudējumiem.

11.3. Pircējam ir jāsamaksā par pasūtītajām Precēm un jāsaņem tās šajos Noteikumos noteiktajā kārtībā.

11.4. Neskatoties uz citos Noteikumu punktos paredzētajām saistībām, Pircējs apņemas 48 stundu laikā pēc Preču saņemšanas pārbaudīt Preces un pārliecināties, ka saņemtās Preces ir tās, kuras Pircējs pasūtījis.

11.5. Pircējam ir jāievēro citas prasības, kas noteiktas šajos Noteikumos un Lietuvas Republikas tiesību aktos.

12. Pārdevēja pienākumi

12.1. Pārdevējs apņemas:

 1. a) darīt visu iespējamo, lai Pircējs varētu pienācīgi izmantot interneta veikala sniegtos pakalpojumus;
 2. b) cienīt Pircēja privātumu, Pircēja personas datus apstrādāt tikai Noteikumos, Privātuma politikas un Lietuvas Republikas tiesību aktos noteiktajā kārtībā.

12.2. Pārdevējs apņemas ievērot visas šajos Noteikumos norādītās prasības.

13. Preču kvalitātes garantija un derīguma termiņš

13.1. Visu pārdodamo Preču īpašības ir norādītas katras Preces aprakstā. Preču ražotāji un (vai) importētāji ir atbildīgi par informāciju par Preču īpašībām (tās pareizību), un Pārdevējs ir atbildīgs tikai par šīs informācijas pareizu sniegšanu (pārsūtīšanu) patērētājiem, ja vien likumā nav noteikts citādi. Gadījumos, kad likumdošana nosaka noteiktu derīguma termiņu konkrētām Precēm, Pārdevējs apņemas pārdot šādas Preces Pircējam tādā veidā, kas sniedz viņam reālu iespēju izmantot šādas Preces līdz derīguma termiņa beigām.

13.2. Preču trūkumi tiek novērsti, kā arī neatbilstošas Preces tiek aizstātas vai atgrieztas, pamatojoties uz šajos Noteikumos nostiprināto kārtību un ņemot vērā piemērojamo Lietuvas Republikas tiesību aktu prasības.

13.3. Iesniedzot sūdzību, Pircējam jāpievieno PVN rēķins (tā numurs) par Preču iegādi un jānorāda šāda informācija:

 1. a) Preču pasūtījuma numurs;
 2. b) Preces defekts, bojājuma pazīmes vai trūkstošā daļa, pievienojot fotogrāfiju;
 3. c) jāsniedz citi pierādījumi, piemēram, Preces fotogrāfija, nekvalitatīvās vietas fotogrāfija (ja tas ir mehānisks bojājums un ir iespējams nofotografēt), Preces iepakojuma fotogrāfija, u.c.

13.4. Iesniedzot sūdzību, Pircējam ir jānorāda viens no veidiem, kādā Pircējs vēlas, lai pretenzija tiktu atrisināta:

 1. a) aizstājot Preces ar analoģisku atbilstošas kvalitātes Preci, izņemot gadījumus, ja trūkumi ir nelieli vai tie radās Pircēja vainas dēļ;
 2. b) atmaksājot par Precēm samaksāto summu, ja neatbilstošās kvalitātes Preces ir būtisks pasūtījuma pārkāpums.

13.5. Izskatot pretenziju, atbilde tiek sniegta 14 (četrpadsmit) dienu laikā.

14. Atbildība

14.1. Pircējs ir atbildīgs par darbībām, kas veiktas, izmantojot interneta veikalu, tajā skaitā, bet ne tikai, par pirkuma formā sniegto datu pareizību. Pircējs uzņemas atbildību par sekām, kas radās reģistrācijas formā sniegto datu kļūdu vai neprecizitātes dēļ.

14.2. Aizpildot pirkuma formu interneta veikalā, Pircējs atbild par savu pieslēgšanās datu uzglabāšanu un (vai) nodošanu trešajām personām. Ja interneta veikalā sniedzamos pakalpojumus izmanto trešās personas, pieslēgušās interneta veikalam, izmantojot Pircēja pieslēgšanās datus, Pārdevējs šādu personu uzskata par Pircēju un Pircējs atbild par visām šādas trešās personas darbībām, kas veiktas interneta veikalā.

14.3. Pārdevējs, ciktāl tas nav pretrunā ar piemērojamiem tiesību aktiem, tiek atbrīvots no jebkādas atbildības tajos gadījumos, kad zaudējumi rodas tāpēc, ka Pircējs, neņemot vērā Pārdevēja rekomendācijas un savas saistības, neiepazinās ar šiem Noteikumiem, šo Privātuma politiku un citiem Noteikumos norādītajiem dokumentiem, lai gan šāda iespēja tam tika nodrošināta.

14.4. Par Līguma, kas noslēgts izmantojot interneta veikalu, pārkāpumu puses atbild Lietuvas Republikas tiesību aktos noteiktajā kārtībā.

14.5. Gadījumā, ja Pārdevējs pārkāpj šo Noteikumu nosacījumus, tas ir atbildīgs par Pircējam radušos kaitējumu vai zaudējumiem, kas radās, kā šo Noteikumu pārkāpuma paredzamās sekas. Kaitējums vai zaudējumi tiek uzskatīti par paredzamiem, ja tie ir acīmredzami Pārdevēja pārkāpuma sekas vai, ja šādu kaitējumu vai zaudējumus Pārdevējs un Pircējs apzinājās Līguma slēgšanas brīdī.

14.6. Pārdevējs piegādā Preces tikai mājsaimniecības un personīgai lietošanai. Pircējs apņemas neizmantot pārdodamās Preces komerciālos, uzņēmējdarbības vai tālākpārdošanas nolūkos, un Pārdevējs nebūs atbildīgs par jebkādu Pircēja negūto peļņu, uzņēmējdarbības zaudējumiem, darbības traucējumiem vai zaudējumiem saistībā ar zaudētām uzņēmējdarbības iespējām.

14.7. Pasūtot Preces interneta veikalā, Pircējs apliecina, ka zina, ka Pārdevējs ir reģistrēts uzņēmējs un viņam ir arī noliktavas Lietuvas Republikā, tāpēc pušu strīdu gadījumā tiek piemēroti Lietuvas Republikas tiesību akti.

14.8 Visi strīdi starp Pircēju un Pārdevēju, kas rodas saskaņā ar Pirkšanas-pārdošanas līgumu vai ir saistīti ar to, tiek risināti sarunu ceļā. Ja vienošanās netiek panākta, strīdi tiek risināti saskaņā ar Lietuvas Republikas likumiem.

15. Nepārvarama vara

15.1. Pārdevējs nav atbildīgs par Līguma vai jebkādu no Līguma izrietošu saistību neievērošanu vai novēlotu izpildi, ja šāda neievērošana vai kavēšanās ir notikusi tādu notikumu dēļ, kurus Pārdevējs nevar ietekmēt.

15.2. Notikums, kuru Pārdevējs nevar ietekmēt, ir attiecināms uz jebkuru darbību vai notikumu, ko Pārdevējs nevar ietekmēt.

15.3. Gadījumā, ja rodas situācija, kuru Pārdevējs nevar ietekmēt, un kas ietekmē Pārdevēja saistību pienācīgu izpildi saskaņā ar Līgumu:

 1. a) Pārdevējs nekavējoties informē Pircēju; un
 2. b) Pārdevēja Līguma izrietošo saistību izpilde tiek apturēta, un saistību izpildes termiņš tiek pagarināts uz tādu laiku, kurus Pārdevējs nevar ietekmēt. Ja situācija, kas nav atkarīga no Pārdevēja, ietekmē Preču piegādi Pircējam, Pārdevējs vienojas par jaunu piegādes datumu pēc notikuma atrisināšanas beigām, kurus Pārdevējs nevar ietekmēt.

16. Informācijas sūtīšana

16.1. Noteikumos lietotais termins “rakstiski” arī ietver elektroniskās vēstules.

16.2. Pircējs, lai sazinātos ar Pārdevēju rakstiski vai gadījumā, ja Noteikumos ir paredzēts Pircēja pienākums sazināties ar Pārdevēju rakstiski, sūta Pārdevējam e-pastu uz adresi uz [email protected] vai ierakstītu vēstuli uz UAB „HILLA“ adresi Plento g. 92, Širvintos, Lietuva, LT – 19126.

16.3. Pārdevējs visus paziņojumus Pircējam sūta uz Pircēja pirkuma formā norādīto e-pasta adresi.

16.4. Veicot atzīmi pie “Es piekrītu saņemt RiekstiJums.lv akcijas un e-pasta ziņojumus, Pircējs apstiprina, ka viņš piekrīt saņemt informāciju un reklāmas materiālus par pakalpojumiem, precēm no Pārdevēja norādītās adreses SMS un zvana veidā uz norādīto mobilā tālruņa numuru un/vai e-pastā.

17. Dāvanu kuponi

17.1. Jūs varat iegādāties izvēlētās vērtības www.riekstijums.lv dāvanu kuponu (turpmāk – Dāvanu kuponi), kas ir derīgs 3 (trīs) mēnešus no tā iegādes datuma.

17.2. Dāvanu kuponu iegādi var apmaksāt ar bankas pārskaitījumu, izmantojot internetbanku. Pēc izvēlētā Dāvanu kupona apmaksas, elektroniskais Dāvanu kupons .pdf formātā kopā ar unikālu identifikācijas kodu tiek nosūtīts uz Dāvanu kupona iegādes laikā norādīto e-pasta adresi . Šī īpašā veidlapa ar informāciju par Dāvanu kuponu dod tiesības Dāvanu kupona īpašniekam iegādāties Preces, kuras pārdod Pārdevējs. Maksājot ar Dāvanu kuponu e-veikalā, blakus Dāvanu kupona kodam ir jāievada Dāvanu kartē norādītais kods.

17.3. Dāvanu kupona kodu var izmantot vairākas reizes, tas ir, līdz tiek iztērēta Dāvanu kuponā norādītā naudas summa.

17.4. Dāvanu kupons nav apmaināms pret skaidru naudu, un nauda par iegādāto Dāvanu kuponu netiek atmaksāta, tāpat nozaudētie vai citādi pazaudētie Dāvanu kuponi netiek apmainīti pret jauniem.

17.5. Atgriežot Preces, par kurām (pilnībā vai daļēji) ir samaksāts ar Dāvanu kuponu, Pārdevējam ir tiesības 7 (septiņu) dienu laikā atgriezt Pircējam arī naudas summu, kas samaksāta, izmantojot Dāvanu kuponu.

17.6. Dāvanu kupons nav netiek pagarināts. Ja Dāvanu kupons derīguma termiņa laikā netiek izmantots, nauda netiek atmaksāta un Prece tiek uzskatīta par piegādātu. Ar esošo Dāvanu kuponu nevar iegādāties citu Dāvanu kuponu.

17.7. Lai saņemtu nodošanas-pieņemšanas aktu par iegādāto Dāvanu kuponu, jāraksta pieteikums e-pastā uz [email protected]. Rēķini par Dāvanu kuponiem tiek izsniegti tikai pēc Dāvanu kupona izmantošanas.

17.8. Kopš Dāvanu kupona iegādes brīža, Dāvanu kupona īpašnieks ir personīgi atbildīgs par Dāvanu kupona drošību. Dāvanu kupona īpašnieks nodrošina, ka Dāvanu kupona identifikācijas dati (Dāvanu kupona numuri, grafiskie kodi utt.) nekļūs zināmi trešajām personām (kuri, izmantojot sveša Dāvanu kupona identifikācijas numurus, varētu viltot Dāvanu kuponu, to izmantot un/vai citādi kaitēt Dāvanu kupona īpašnieka interesēm). Dāvanu kupona īpašniekam, uzzinot, ka viņa/viņas Dāvanu kupona identifikācijas dati var būt zināmi trešajām personām, nekavējoties jāizmanto šis Dāvanu kupons, iegādājoties Preces, samainot dāvanu kuponu, vai arī sazinoties ar tiesībaizsardzības iestādēm. Sākot no Dāvanu kupona pārdošanas/izsniegšanas Dāvanu kupona īpašniekam (pircējam), Pārdevējs vairs nav atbildīgs par Dāvanu kupona aizsardzību.

17.9. Iegādājoties Dāvanu kuponu, Pircējs piekrīt šiem Dāvanu kupona noteikumiem un nosacījumiem. Iegādājoties Dāvanu kuponu un pēc tam nododot šo Dāvanu kuponu citai personai, Pircējs apņemas informēt citu personu (iespējamo Dāvanu kartes īpašnieku) par šiem Dāvanu kupona noteikumiem un nosacījumiem.

18. Citi noteikumi

18.1. Jebkuram Līgumam, kas tiek slēgts starp Pārdevēju un Pircēju, tiek piemēroti šie Noteikumi kopā ar dokumentiem, kas ir skaidri norādīti Noteikumos. Jebkādas atkāpes no šiem Noteikumiem ir spēkā tikai tādā gadījumā, ja tās ir noformētas ar rakstisku dokumentu.

18.2. Pircējam, ņemot vērā Lietuvas Republikas tiesību aktus, ir noteiktas tiesības, kas ir saistītas ar neatbilstošas kvalitātes Precēm. Nekāds šo Noteikumu nosacījums nebūtu jāinterpretē kā tāds, kas aprobežo vai ierobežo šādu tiesību izmantošanu.

18.3. Pārdevējam ir tiesības nodot savas tiesības un pienākumus saskaņā ar Līgumu trešajai personai vai personām, taču šādu tiesību un pienākumu nodošanai nebūs nekādas ietekmes uz Pircēja tiesībām un Pārdevēja saistībām saskaņā ar šiem Noteikumiem. Šādas nodošanas gadījumā Pārdevējs informēs Pircēju, sniedzot informāciju par nodošanu interneta veikalā.

18.4. Pircējam nav tiesību nodot visas vai daļu tiesību vai saistību, kas izriet no šiem Noteikumiem, trešajai personai vai personām bez Pārdevēja rakstiskas piekrišanas.

18.5. Ja kādu no šiem Noteikumiem tiesa atzīst par nelikumīgu, nederīgu vai nepiemērojamu, pārējie šo Noteikumu nosacījumi paliek spēkā un piemērojami pilnā apmērā. Jebkurš šo Noteikumu nosacījums, kas atzīts par nelikumīgu, nederīgu vai nepiemērojamu tikai daļēji vai noteiktā apmērā, paliks spēkā tādā apmērā, kādā tas netika atzīts par nelikumīgu, nederīgu vai nepiemērojamu.

18.6. Ja šajos Noteikumos nav norādīts citādi, jebkāda Pārdevēja kavēšanās, kas ir saistīta ar savu tiesību saskaņā ar šo Līgumu izmantošanu, nenozīmē Pircēja atbrīvošanu no saistību izpildes vai atteikšanos no šīm tiesībām, bet atsevišķa vai daļēja jebkuras saistības izpilde vai jebkuras tiesības atsevišķa vai daļēja izmantošana nenozīmē, ka šīs saistības nav jāpilda vai šīs tiesības nevar turpmāk izmantot.

18.7. Šiem Noteikumiem un attiecībām starp pusēm saskaņā ar šiem Noteikumiem (tajā skaitā arī Līguma slēgšanas, spēkā esamības, piemērošanas un izbeigšanas jautājumiem) piemērojami Lietuvas Republikas likumi, un tie skaidrojami, pamatojoties uz Lietuvas Republikas likumiem.

18.8. Katrs strīds, nesaskaņa vai prasība, kas izriet no šiem Noteikumiem vai ir saistīti ar šiem Noteikumiem, to pārkāpšanu, izbeigšanu vai spēkā esamību, galīgi izšķirami Lietuvas Republikas tiesību aktos noteiktajā kārtībā.

18.9. Visa interneta veikalā www.riekstijums.lv publicētā rakstiskā un grafiskā informācija ir aizsargāta saskaņā ar Lietuvas Republikas likumiem un ir Pārdevēja intelektuālais īpašums.

RIEKSTIJUMS.LV PRIVĀTUMA POLITIKA

1. Vispārīgie noteikumi

1.1. UAB „HILLA“ (www.riekstiijums.lv) ir apņēmusies aizsargāt un ievērot Jūsu privātumu. Darām visu iespējamo, lai mūsu veiktā personas datu apstrāde atbilstu 2016. gada 27. aprīļa Eiropas Parlamenta un Padomes regulai (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula).

1.2. Pircēju personas datu pārzinis ir UAB „HILLA“, juridiskās personas kods ir 305048831, adrese ir Plento g. 92, Širvintos, Lietuva, LT – 19126, e-pasts: [email protected].

1.3. Lūdzam rūpīgi izlasīt šo Privātuma politiku, lai saprastu, kādā nolūkā apkopojam un izmantojam Jūsu datus, kā arī, kā tos izmantosim.

1.4. Apmeklējot www.riekstijums.lv interneta vietni, mēs lūgsim Jums apstiprināt, ka piekrītat tam, ka tiks izmantotas sīkdatnes ar šajā Privātuma politikā izklāstītajiem nosacījumiem.

2. Kā mēs izmantojam Jūsu datus

 Kā mēs izmantojam datus? Mērķi. Kāpēc mēs tos izmantojam?
2.1.          Jūsu vārds, uzvārds, maksātāja adrese, piegādes adrese un kontaktinformācija (Jūsu e-pasta adrese, tālruņa numurs, Facebook konts)
Sazinoties pasūtījuma iesniegšanas laikā pa Jūsu norādīto tālruņa numuru, kad pasūtat preci un ievadāt savus datus, bet neveicat apmaksu.

 

Šim nolūkam dati tiek uzglabāti ne ilgāk par 2 (diviem) gadiem no komunikācijas ar jums beigām.

Tas ir nepieciešams, lai varētu izmantot Jūsu norādīto tālruņa numuru ar mērķi sazināties ar Jums un palīdzēt pabeigt sākto apmaksas procesu un sniegt konsultācijas par jautājumiem, kas varētu būt radušies. Šādā veidā cenšamies saskaņā ar likumīgām mūsu interesēm sniegt kvalitatīvus, Jūsu vēlmēm atbilstošus pakalpojumus, nodrošinot Jums iespēju iegādāties Jums nepieciešamās preces. Jūs varat jebkurā brīdī izteikt nepiekrišanu par šādu Jūsu datu izmantošanu, sazinoties ar mums pa e-pastu: [email protected] vai sarunas laikā ar mūsu darbinieku.
Piegādājot Jūsu iegādātās preces uz Jūsu norādīto maksātāja un/vai piegādes adresi, sagatavojot pasūtījumu saņemšanai preču izsniegšanas vietā un izrakstot rēķinu.

 

Šim nolūkam dati tiek uzglabāti ne ilgāk par 10 (desmit) gadiem no darījuma izpildes dienas.

Tas ir nepieciešams, lai mēs varētu izpildīt savas līgumsaistības pret Jums. Mums nebūs iespējas nosūtīt Jums vai nodrošināt iespēju saņemt pasūtītās preces, ja Jūs nenorādīsiet savu vārdu, uzvārdu, adresi un kontaktinformāciju.
Sūtot Jums informāciju par mūsu jaunajiem produktiem un pakalpojumiem pa e-pastu, ar SMS, Facebook un citās platformās vai pa parasto pastu, zvanot uz Jūsu norādīto tālruņa numuru.
     Šim nolūkam dati tiek uzglabāti ne ilgāk par 2 (diviem) gadiem no Jūsu piekrišanas saņemšanas dienas vai tik ilgi, kamēr atsauksiet šo piekrišanu.
Šādā veidā cenšamies, lai Jūs vienmēr zinātu visu jaunāko informāciju, kuru sniedzam tikai ar Jūsu piekrišanu.
Jūs varat jebkurā brīdi atsaukt savu piekrišanu par šādu Jūsu datu izmantošanu, sazinoties pa e-pastu [email protected] vai izmantojot atsaukšanas saiti, kas pieejama Jums pa e-pastu sūtītājā paziņojumā, vai sarunas laikā ar mūsu darbinieku.
Sūtot ar mūsu pakalpojumiem saistītās SMS, e-pastus vai paziņojumus lietojumprogrammā, piemēram, jaunāko informāciju par pasūtījumiem un aptaujas pakalpojumu kvalitātes novērtēšanai.

 

Šim nolūkam dati tiek uzglabāti ne ilgāk par 2 (diviem) gadiem no komunikācijas ar Jums beigām.

Tas nepieciešams, lai varētu izpildīt savas līgumsaistības pret Jums (lai zinātu, ka pasūtītās preces tiks piegādātas). Mēs veicam aptaujas ar mērķi novērtēt pakalpojumu kvalitāti, lai uzlabotu mūsu pakalpojumu kvalitāti. Jebkurā brīdī Jūs varat atsaukt šādu aptauju saņemšanu, sazinoties pa e-pastu [email protected] vai nospiežot uz atteikšanās saiti e-pastā, vai sarunas ar mūsu darbinieku laikā.
Organizējot konkursus.

 

Šim nolūkam dati tiek uzglabāti ne ilgāk par 2 (diviem) gadiem no konkursa beigām, bet balvu laimēšanas gadījumā – ne ilgāk par 10 (desmit) gadiem no balvas nodošanas.

Tas nepieciešams, lai varētu izpildīt savas līgumsaistības pret Jums; ja nevarēsim izmantot Jūsu datus, Jums nebūs iespējas piedalīties konkursā un laimēt. Balvu laimēšanas gadījumā personas datus apstrādājam, lai izpildītu mums piemērojamo tiesību aktu prasības.
Par krāpniecības novēršanu un konstatēšanu.
    Šim nolūkam datus glabāsim ne ilgāk par 3 (trīs) gadiem no Jūsu pēdējās pieslēgšanās savam kontam dienas vai ne ilgāk par 10 (desmit) gadiem no darījuma veikšanas dienas (ņemot vērā to, kurš datums būs vēlāks).
Tas nepieciešams, lai novērstu krāpšanu un konstatētu krāpšanas gadījumus, lai aizsargātu Jūs un mūsu interneta veikalu.
2.2. Informācija par Jūsu interesēm, uzturēšanās pilsētu, dzimumu un dzimšanas datumu
Sūtot Jums aptaujas, pakalpojumu kvalitātes novērtēšanai.

 

Šim nolūkam dati tiek uzglabāti ne ilgāk par 2 (diviem) gadiem no Jūsu piekrišanas saņemšanas dienas vai tik ilgi, kamēr atsauksiet šo piekrišanu.

Tas ir nepieciešams, lai tiktu veiktas aptaujas pakalpojumu kvalitātes novērtēšanai. Jebkurā brīdī Jūs varat atsaukt šādu aptauju saņemšanu, sazinoties pa [email protected] vai nospiežot uz atteikšanās saiti e-pastā, vai sarunas ar mūsu darbinieku laikā.
2.3.         Maksājuma informācija
Pieņemot un atmaksājot naudu.

 

Šim nolūkam dati tiek uzglabāti ne ilgāk par 10 (desmit) gadiem no darījuma veikšanas dienas.

Tas ir nepieciešams, lai varētu izpildīt savas līgumsaistības pret Jums.
Par krāpniecības novēršanu un konstatēšanu.
Šim nolūkam dati tiek uzglabāti ne ilgāk par 2 (diviem) gadiem no pēdējās pieslēgšanas savam kontam vai ne ilgāk par 10 (desmit) gadiem no darījuma veikšanas dienas (ņemot  vērā, kurš datums būs vēlāks).
Tas nepieciešams, lai novērstu krāpšanu un konstatētu krāpšanas gadījumus, lai aizsargātu Jūs un mūsu interneta veikalu.
2.4.         Saziņas vēsture ar mums (Jūsu sniegtā informācija, piemēram, telefoniskā veidā (telefona sarunas laikā vai e-pastā))
Sniedzot pakalpojumus un palīdzību, lai nodrošinātu vienādu un labas kvalitātes apkalpošanu un aizsargātu mūsu intereses.

 

Šim nolūkam dati tiek uzglabāti ne ilgāk par 2 (diviem) gadiem no komunikācijas beigām.

Tas nepieciešams, lai varētu izpildīt savas līgumsaistības pret Jums un lai būtu pierādījumi, ja rastos strīds par kalpojumu kvalitāti un/vai par Jūsu līgumsaistību izpildi.
2.5.         Pirkumu un darbību vēsture (pirkumi, saglabātās Preces un darbības e-pastā, interneta vietnē)
Pārdodot Jums preces.

 

Šim nolūkam dati tiek uzglabāti ne ilgāk par 2 (diviem) gadiem no Jūsu pēdējās pieslēgšanās savam kontam dienas vai no pēdējā darījuma veikšanas dienas (ņemot vērā to, kurš datums būs vēlāks).

Tas ir nepieciešams, lai mēs varētu izpildīt savas līgumsaistības pret Jums (šim nolūkam mēs izmantojam tikai Jūsu pirkumu vēsturi).
Sniedzot pakalpojumus un palīdzību, kā arī kārtojot naudas atmaksas jautājumus.

 

Šim nolūkam datus glabājam ne ilgāk kā 2 (divus) gadus no pēdējās pieteikšanās dienas savā kontā vai pēdējā darījuma datuma (atkarībā no tā, kurš datums ir vēlākais).

Tas ir nepieciešams, lai mēs varētu izpildīt savas līgumsaistības pret Jums (šim nolūkam mēs izmantojam tikai Jūsu pirkumu vēsturi).
Sūtot e-pastus par atstāto pirkumu grozu.

 

Šim nolūkam dati tiek glabāti ne ilgāk par 90 (deviņdesmit) dienām no Jūsu pēdējās pieslēgšanās savam kontam dienas vai līdz atteikšanās no šādiem e-pastiem brīdim.

Tas ir nepieciešams, lai mēs varētu atgādināt, ka Jūsu pirkumu grozā ir atstāta prece. Šādā veidā cenšamies saskaņā ar likumīgām mūsu interesēm sniegt kvalitatīvus, Jūsu vēlmēm atbilstošus pakalpojumus. Jūs varat jebkurā brīdi atteikties no šādu Jūsu datu izmantošanas, sazinoties pa e-pastu [email protected] vai izmantojot atsaukšanas saiti paziņojumā, kas nosūtīts Jums pa e-pastu, vai sarunas ar mūsu darbinieku laikā.
Sūtot Jums pa e-pastu aptaujas, pakalpojumu kvalitātes novērtēšanai.

 

Šim nolūkam dati tiek glabāti ne ilgāk par 2 (diviem) gadiem no Jūsu pēdējās pieslēgšanās savam kontam dienas vai līdz brīdim, kad atsaucat aptaujas anketu saņemšanu..

Aptaujas pakalpojumu kvalitātes novērtēšanai. Tas ir nepieciešams, lai saskaņā ar likumīgām uzņēmuma interesēm uzlabotu pakalpojumu kvalitāti. Jebkurā brīdī Jūs varat atsaukt šādu aptauju saņemšanu, sazinoties pa e-pastu [email protected] vai nospiežot uz atteikšanās saiti e-pastā, vai sarunas ar mūsu darbinieku laikā.
2.6.         Informācija par Jūsu iekārtu

 

(Informācija, kuru sniedzat mums, pārlūkojot mūsu interneta vietni un izmantojot mūsu lietojumprogrammu, tostarp arī interneta protokola (IP) adrese un iekārtas tips, ekrāna izšķirtspēja un (izvēloties informācijas koplietošanu ar mums) Jūsu atrašanās vietas dati, kā arī informācija par to, kā izmantojat mūsu interneta vietni un lietojumprogrammu)

Lai pilnveidotu savas lietojumprogrammas un interneta vietni, kā arī, lai varētu Jums noteikt noklusējuma opcijas.

 

Šim nolūkam dati tiek uzglabāti ne ilgāk par 2 (diviem) gadiem no Jūsu pēdējās pieslēgšanās savam kontam dienas vai no pēdējā darījuma veikšanas dienas (ņemot vērā to, kurš datums būs vēlāks).

Tādā veidā mēs cenšamies nodrošināt pēc iespējas patīkamāku iepirkšanās pieredzi.
Lai aizsargātu savu interneta vietni un lietojumprogrammas.

 

Šim nolūkam datu tiek uzglabāti ne ilgāk par 2 (diviem) gadiem no pēdējās pieteikšanās dienas Jūsu kontā vai ne ilgāk par 10 (desmit) gadiem no darījuma datuma (atkarībā no tā, kurš datums ir vēlākais).

Tas nepieciešams, lai novērstu krāpšanu un konstatētu krāpšanas gadījumus, lai aizsargātu Jūs un mūsu interneta veikalu.

2.7. Mēs izmantojam Jūsu personas datus šajā Privātuma politikā norādītajiem mērķiem un gadījumos, kad jārealizē vai jāaizstāv juridiskās prasības. Šī iemesla dēļ Jūsu personas datus mēs apstrādājam, pamatojoties uz likumīgajām interesēm, lai aizsargātu un nodrošinātu savas, Jūsu un citu personu tiesības.

2.8. Mēs varam apstrādāt arī Jūsu personas datus, kad tas ir nepieciešams, lai izpildītu juridisku pienākumu, kas mums ir saistošs, vai aizsargātu Jūsu vai citas fiziskas personas dzīvībai svarīgas intereses.

3. Kādus personas datus mēs nododam trešajām personām

3.1. Jūsu personas datus trešajām personām mēs pārsūtām tikai nepieciešamības gadījumā.

3.2. Mēs varam pārsūtīt Jūsu personas datus šādām datu saņēmēju kategorijām:

3.2.1. Saviem apdrošinātājiem un profesionāliem konsultantiem saistībā ar riska vadību, profesionālām konsultācijām vai ar mērķi celt, realizēt un aizstāvēt juridiskās prasības;

3.2.2. Finanšu darījumus, kas saistīti ar Preču iegādi interneta vietnē, var apstrādāt mūsu maksājumu pakalpojumu sniedzēji. Mēs atklājam Jūsu finanšu darījumu datus mūsu maksājumu pakalpojumu sniedzējiem tikai tiktāl, cik tas nepieciešams maksājumu darījumu veikšanai, atmaksai un sūdzību izskatīšanai;

3.2.3.  Īpašu pakalpojumu sniegšanas gadījumā mēs varam pārsūtīt Jūsu personas datus citiem pakalpojumu sniedzējiem, piemēram, kurjeru pakalpojumu sniedzējiem, serveriem un to uzturēšanas pakalpojumu sniedzējiem, e-pasta pakalpojumu sniedzējiem, sūtot jaunumus, veicot aptaujas.

3.3. Mēs izmantojam tikai to pakalpojumu sniedzēju pakalpojumus, kuri ir īstenojuši/apņemas īstenot atbilstošus tehniskos un organizatoriskos pasākumus, nodrošinot atbilstošu apstrādes drošības līmeni, kas proporcionāls fizisko personu tiesību vai brīvību pārkāpšanas riskam, un kuru dati tiks apstrādāti saskaņā ar apstrādes līgumu, kā arī – kas atbilst Vispārīgās datu aizsardzības regulas prasībām.

3.4. Mēs varam pārsūtīt Jūsu personas datus ne tikai iepriekšminētajos gadījumos, bet arī izpildot mūsu juridiskās saistības, kā arī gadījumā, ja tas ir nepieciešams, lai aizsargātu Jūsu vai citu personu intereses. Tiešā mārketinga nolūkos mēs varam ar Jūsu piekrišanu pārsūtīt personas datus mūsu partneriem, kuri mums sniedz mārketinga pakalpojumus.

3.5. Šajā gadījumā minēto datu saņēmēji var būt reģistrēti arī ārpus Lietuvas Republikas, Eiropas Savienības vai Eiropas ekonomiskās telpas robežām. Jūsu personas datus nodosim tikai tādām trešajām personām, kuras ievēro Vispārīgās datu aizsardzības regulā noteiktās prasības.

4. Cik ilgi mēs glabājam Jūsu personas datus

4.1. Visos gadījumos personas dati tiek glabāti ne ilgāk, kā tas ir nepieciešams konkrētu mērķu sasniegšanai. Vairāk informācijas par personas datu glabāšanas termiņiem varat atrast šīs Privātuma politikas sadaļā “Kā mēs izmantojam Jūsu personas datus”.

5. Mārketinga paziņojumi

5.1. Ar Jūsu piekrišanu mēs Jums nosūtām mārketinga ziņojumus e-pastā, SMS veidā uz Jūsu norādīto tālruņa numuru, lai Jūs varētu saņemt mūsu jaunumus, iepazīties ar mūsu produktiem un tos atrast.

5.2. Jūs jebkurā brīdī varat atteikties no tiešā mārketinga paziņojumiem:

5.2.1. sazinoties pa e-pastu [email protected] vai izmantojot atsaukšanas saiti paziņojumā, kas nosūtīts Jums pa e-pastu, vai sarunas ar mūsu darbinieku laikā;

5.2.2. sazinoties ar mūsu pārstāvi pa tālruni;

5.3. Atsakoties no tiešā mārketinga paziņojumiem, mēs atjaunosim Jūsu personas datu apstrādes iestatījumus, lai tiešā mārketinga paziņojumi Jums vairs netiktu sniegti.

5.4. Lūdzam pievērst uzmanību, ka interneta veikals www.riekstijums.lv ir vienots dažādu savstarpēji saistītu pakalpojumu tīkls, tāpēc mūsu sistēmās apstrādājamo personas datu atjaunošana var ilgt vairākas dienas. Līdz ar to kādu laiku, kamēr Jūsu pieprasījums par mārketinga paziņojumu atteikšanos tiks izpildīts, Jūs varat saņemt minētos paziņojumus.

5.5. Atsakoties no tiešā mārketinga paziņojumiem, turpināsim Jums sniegt informāciju par Jūsu pasūtītajiem pakalpojumiem (piemēram, jaunāko informāciju par pasūtījumu).

6. Jūsu tiesības

6.1. Šajā Privātuma politikas nodaļā apskatītas datu aizsardzības tiesību aktos paredzētās Jūsu tiesības. Dažas tiesības aptver daudzus aspektus, tāpēc šajā Privātuma politikā mēs aplūkojam tikai galvenos. Mēs iesakām iepazīties ar attiecīgiem tiesību aktiem un uzraudzības iestāžu vadlīnijām, lai zinātu visu informāciju par šīm tiesībām.

6.2. Ja vēlaties izmantot savas tiesības vai Jums ir jautājumi par Jūsu personas datu apstrādi vai tiesību īstenošanu, rakstiet mums e-pastā [email protected]. Mums ir tiesības atteikties sniegt Jūsu apstrādātos datus, ja tiek konstatēti tiesību aktos noteikti apstākļi, saskaņā ar kuriem personas dati netiek sniegti.

6.3. Jums ir šādas personas datu aizsardzības tiesības:

6.3.1. Tiesības piekļūt personas datu apstrādes informācijai. Mēs sniedzam informāciju par Jūsu personas datu apstrādi datu vākšanas laikā. To vienmēr varat atrast arī šajā Privātuma politikā vai sazinoties ar mums, rakstot uz e-pastu [email protected].

6.3.2. Tiesības iepazīties ar saviem personas datiem, kurus mēs apstrādājam. Jums ir tiesības saņemt no mums apstiprinājumu, vai mēs apstrādājam Jūsu personas datus. Mums apstrādājot Jūsu personas datus, Jums ir tiesības iepazīties ar apstrādājamiem personas datiem un informāciju par to apstrādi, piemēram, ar personas datu apstrādes mērķi, ar personas datu kategorijām, ar personas datu saņēmējiem u. c.

6.3.3. Tiesības pieprasīt labot Jūsu personas datus, kurus mēs uzglabājam. Jums ir tiesības labot visus neprecīzos personas datus un, saskaņā ar apstrādes mērķiem, papildināt visus nepilnīgos personas datus.

6.3.4. Tiesības dzēst savus personas datus. Šīs tiesības varat izmantot, ja:

 1. i) personas dati vairs nav vajadzīgi mērķiem, kuriem tie tika vākti vai kā citādi apstrādāti;

(ii) Jūs atsaucat savu piekrišanu un datu apstrādei nav cita juridiska pamata;

(iii) Jūs nepiekrītat personas datu apstrādei mūsu vai trešās personas likumīgās interesēs;

 1. iv) personas dati tiek apstrādāti tiešā mārketinga nolūkos,
 2. v) personas dati ir apstrādāti nelikumīgi;

(vi) personas dati ir jādzēš saskaņā ar mums piemērojamo tiesību aktu prasībām. Ņemiet vērā, ka dažos gadījumos Jūs nevarēsiet izmantot šīs tiesības piemērojamo izņēmumu dēļ. Šie izņēmumi attiecas uz gadījumiem, kad personas datu apstrāde ir nepieciešama, lai:

 1. a) izmantotu vārda un informācijas brīvību;
 2. b) izpildītu mūsu juridiskās saistības; vai (iii) izvirzītu, izpildītu vai aizstāvētu juridiskās prasības.

6.3.5. Tiesības ierobežot Jūsu datu apstrādi. Šīs tiesības var izmantot šādos gadījumos:

(i) Jūs apstrīdat personas datu pareizību;

(ii) gadījumā, kad personas dati tiek apstrādāti nelikumīgi, bet Jūs nevēlaties, lai tie tiktu dzēsti;

(iii) gadījumā, kad personas dati vairs nav vajadzīgi mūsu datu apstrādes nolūkiem, bet Jūs tos pieprasāt juridisku prasību izteikšanai, izpildei vai aizstāvēšanai, vai

(iv) gadījumā, ja jūs nepiekrītat personas datu apstrādei mūsu vai trešās personas likumīgajās interesēs, kamēr netiks pārbaudīts Jūsu iebilšanas pamatojums. Ja mēs ierobežojam personas datu apstrādi, mēs varam turpināt saglabāt Jūsu personas datus, bet mēs tos tālāk neapstrādāsim, izņemot:

 1. a) ar Jūsu piekrišanu;
 2. b) juridisku prasību izteikšanas, izpildes un aizstāvēšanas gadījumā;
 3. c) citu fizisku vai juridisku personu tiesību aizsargāšanai vai
 4. d) sevišķi svarīgās sabiedrības interesēs.

6.3.6.  Tiesības nepiekrist, lai tiktu apstrādāti Jūsu personas dati. Šīs tiesības varat izmantot jebkuriem mērķiem tādu iemeslu dēļ, kas ir saistīti ar Jūsu konkrēto situāciju, taču tikai tādā mērā, cik datus izmantojam saistībā ar mūsu vai trešās puses likumīgajām interesēm. Ja Jūs izsakāt nepiekrišanu, mēs neturpināsim personas datu apstrādi, izņemot gadījumus, kad varam pierādīt, ka dati tiek apstrādāti pārliecinošu likumīgu iemeslu dēļ, kas ir pārāki par Jūsu interesēm, tiesībām un brīvībām, vai lai celtu, realizētu un aizsargātu prasības un/vai juridiskās prasības.

6.3.7. Tiesības nepiekrist Jūsu personas datu apstrādei tiešā mārketinga nolūkos (ieskaitot profilēšanu tiešā mārketinga nolūkos). Ja Jūs nepiekrītat, mēs vairs neapstrādāsim Jūsu personas datus šim nolūkam.

6.3.8. Tiesības uz datu pārnesamību. Šīs tiesības varat realizēt tādos gadījumos, kad apstrādājamam Jūsu personas datus ar autorizētiem līdzekļiem (datoriem u. c.) un personas datu apstrādes juridiskais pamats ir:

 1. i) Jūsu piekrišana, vai
 2. ii) līguma izpilde vai darbības, kas veiktas saskaņā ar Jūsu lūgumu pirms līguma noslēgšanas.

6.3.9. Tiesības atsaukt piekrišanu par Jūsu personas datu apstrādi. Gadījumos, kad Jūsu personas datu apstrādes tiesiskais pamats ir piekrišana, Jums ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt piekrišanu. Piekrišanas atsaukšana neietekmēs datu apstrādes likumību periodā, kas bija līdz atsaukšanai.

7. Sīkdatnes/Statistika

7.1. Mūsu interneta vietnē, līdzīgi kā daudzās citās, arī izmantojam sīkdatnes. Tie ir maza apjoma datu faili, kas tiek ierakstīti Jūsu datorā, kas palīdz mums ātrāk un uzticamāk sniegt saturu. Kad apmeklējat mūsu vietnes vai tās izmantojat, vai izmantojat mūsu pakalpojumus, lietojumprogrammas, rīkus vai paziņojumu pārraides kanālus, mēs vai mūsu pilnvarotie pakalpojumu sniedzēji var izmantot sīkdatnes, kas palīdz mums labāk, ātrāk un uzticamāk apkalpot Jūs, kā arī to darām reklāmas nolūkos. Sīkdatnes parasti ir derīgas īsu laiku (vienu dienu, nedēļu vai mēnesi), bet dažos gadījumos tās var būt derīgas līdz vienam gadam.

7.2. Sīkdatnēs parasti nav informācijas, kas varētu tieši identificēt lietotāju, tomēr Jūsu apstrādātā personiskā informācija var būt saistīta ar datora vai citas ierīces lietošanu, ieskaitot vietņu pārlūkošanu un citu informāciju, kas iegūta un saglabāta, izmantojot sīkdatnes.

7.3. Jūs varat izdzēst visas sīkdatnes, kas jau ir Jūsu ierīcē; turklāt Jūs varat atspējot sīkfailus lielākajā daļā pārlūkprogrammu. Tomēr, ja to izdarīsiet, Jums, iespējams, vajadzēs manuāli ievadīt vēlamos iestatījumus katru reizi, kad apmeklēsiet interneta vietni. Daži pakalpojumi un funkcijas var arī nedarboties.

7.4. Mēs varam sadarboties ar trešajām pusēm (parasti sauktas par pakalpojumu sniedzējiem), kurām ar mūsu atļauju ir iespēja ievietot trešo personu sīkdatnes interneta vietnē vai mūsu pakalpojumu sniegšanas vietās, sīkdatnēs un rīkos. Šie pakalpojumu sniedzēji palīdz mums labāk, ātrāk un uzticamāk Jums nodrošināt pakalpojumu. Uz trešo pušu sīkdatnēm attiecas trešo pušu Privātuma politika, tāpēc mēs neuzņemamies atbildību par trešo pušu sīkdatņu privātuma praksi.

7.5. Mēs pastāvīgi pilnveidojam savu interneta vietni un padarām to pēc iespējas ērtāku lietošanai. Tāpēc mums ir jāzina, kura informācija ir visatbilstošākā interneta vietnes apmeklētājiem, cik bieži viņi izveido savienojumu, kādas pārlūkprogrammas un ierīces viņi izmanto, kādu saturu visbiežāk lasa, kādos reģionos dzīvo – tātad tiek apkopota līdzīga demogrāfijas informācija un statistika.

7.6. Serveris, kas atrodas mūsu interneta vietnē, var arī ierakstīt Jūsu pieprasījumus serverim (apmeklētās vietnes adrese, izmantotā ierīce un pārlūkprogramma, jūsu IP adrese un savienojuma laiks). Šie dati tiek izmantoti tikai tehniskiem mērķiem – lai nodrošinātu pareizu un drošu vietnes darbību un izmeklētu iespējamos drošības pārkāpumus. Šo datu vākšanas un izmantošanas pamats ir mūsu likumīgās intereses nodrošināt mūsu interneta vietnes tehnisko pieejamību un drošību.

8. Bērnu personas datu apstrāde

8.1. Apstrādājot nepilngadīgas personas datus un pamatojoties uz piekrišanu informācijas pakalpojumu sniegšanai, šāda apstrāde ir likumīga, ja nepilngadīgais, kurš sasniedzis 14 gadu vecumu, dod šādu piekrišanu. Ja šāds nepilngadīgais ir jaunāks par 14 gadiem, šāda apstrāde ir likumīga tikai tad, ja nepilngadīgā vecāki vai aizbildņi ir devuši piekrišanu vai atļāvuši datu apstrādi, un tāpēc:

 1. i) ja esat jaunāks par 18 gadiem, bet jau esat sasniedzis 14 gadu vecumu, izmantojot mūsu tīmekļa vietnes pakalpojumus, Jūs apstiprināt, ka Jums ir vecāku vai aizbildņu piekrišana Jūsu personas datu izpaušanai uzņēmumam;
 2. ii) ja esat jaunāks par 14 gadiem, Jūs varat izmantot mūsu interneta vietnes pakalpojumus un saturu tikai ar savu vecāku vai aizbildņu piekrišanu.

8.2. Ja mums ir pamats aizdomām, ka mēs apstrādājam to personu datus, kuras ir jaunākas, nekā minēts šajā sadaļā, mēs šo personu datus dzēsīsim no datu bāzēm.

9. Privātuma politikas izmaiņas

9.1. Uzņēmums var atjaunināt šo Politiku.

9.2. Mēs uzskatām, ka Jūs saprotat, ka, turpinot izmantot interneta vietni pēc Privātuma politikas atjaunināšanas, Jūs apstiprināt, ka esat izlasījis veiktās izmaiņas un neiebilstat pret tām.

9.3. Ja kāds no Politikas noteikumiem tiek atzīts par nederīgu vai nepiemērojamu, šis noteikums neietekmē pārējo Politikas noteikumu likumību un izpildāmību. Šī Politika stājas spēkā no tā publicēšanas brīža Interneta vietnē.

 

Reģistrējies interneta veikalā www.riekstijums.lv
Saņem labākos jaunumus
Tavi pasūtījumi
Reģistrēties
Reģistrēts lietotājs?
Aizmirsāt paroli? Lūdzu, ievadiet savu lietotājvārdu vai e-pasta adresi. Jūs saņemsiet linku paroles maiņai uz Jūsu norādīto e-pastu.
We do not share your personal details with anyone.
Mēs izmantojam sīkfailus, lai personalizētu saturu un reklāmas, nodrošinātu sociālo mediju funkcijas un analizētu mūsu trafiku. Mēs arī kopīgojam informāciju par to, kā izmantojat mūsu vietni ar mūsu sociālo mediju, reklāmas un analītikas partneriem. View more
Pieņemt
0
Iepirkumu grozs